Strategie Architecten & BIM

Wij werken met BIM: het Bouw Informatie Model. Bij deze werkmethode werken verschillende disciplines in de bouwsector samen aan een digitaal 3D-model van het gebouw.

In de bouw is het maken van een prototype bijna niet mogelijk. De bouw zélf is eigenlijk het prototype. Dat werkt fouten in de hand en zorgt voor kostenoverschrijding. Met het bouwen van een virtueel prototype kunnen we dat voorkomen. De grote kracht van virtueel bouwen is integrale samenwerking. De architect, de constructeur, de installateur en de aannemer kunnen allemaal hun kennis en informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging: voor het uitwisselen van BIM-gegevens moet je wél op dezelfde manier werken. Ook dat vereist samenwerking.

Omdat Strategie Architecten gewend is om in bouwteams nauw samen te werken met adviserende- en uitvoerende partijen, is deze manier van werken ons op het lijf geschreven. Wij tekenen en ontwerpen al 20 jaar in 3D en hebben dus ruime ervaring met het opzetten van 3D tekenwerk. En dat is dé basis voor een goed Bouw Informatie Model.

Voordelen van BIM

  • Toename van integrale informatie
  • Mogelijkheid tot kostenbewaking vanuit model
  • Planning koppelen aan het model
  • Verbetering communicatie
  • De tekening wordt informatiemodel
  • Een meerjaren onderhoudsplan kan in het model opgenomen worden
  • Faalkosten worden drastisch gereduceerd

Partner in DeuBIM®

Strategie Architecten heeft zich als partner aangesloten bij DeuBIM, een gezelschap bouwgerelateerde bedrijven die zich ten doel heeft gesteld het BIM gestuurd bouwen in Duitsland te promoten. Met onze ervaring met het échte BIM-werk denken wij dan ook onze Duitse collega's goed te kunnen ondersteunen met het verder ontwikkelen van deze manier van werken op de Duitse markt.